При нас можете да поръчате и само отпечатване на вашия продукт!
Качествен директен печат на различен вид медии без ограничение за формат и бройка!

Характеристики в дизайна на опаковките за лекарствената индустрия

Фармацевтичната индустрия е много строга по отношение на регулациите за безопасност на продуктите. Това е така, защото здравето на хората е важна предпоставка за осигуряване на най-доброто качество, ниво на защита и грижа, което този вид изделия предлагат.

Добре е да се отбележи, че тези изисквания важат не само за самите лекарства, но и за техните опаковки. Дизайнът на кутията, както и информацията предоставена на нея са от голямо значение. Опаковката трябва да защитава целостта и качеството на фармацевтичните продукти, като в същото време информацията на нея трябва да бъде ясна и видима.

Тук ще проучим основните характеристики и изисквания в дизайна на фармацевтичните опаковки, които допринасят за безопасността и успеха на този вид продукти.

Кои стандарти се съблюдават?

Преди да разгледаме по-подробно дизайна, тестването и другите важни аспекти от опаковките на фармацевтичните продукти, е добре да споменем стандарта, който всички те трябва да съблюдават.

Най-важна в случая е организацията International Organization of Standardization (ISO). Тя е международна неправителствена организация, която работи в поддръжка на глобалната търговия. ISO оперира в 167 държави, а основната ѝ цел е да улесни международната търговия и сътрудничество чрез предоставянето на общ набор от стандарти, които фирмите и организациите да следват.

Примерни стандарти са наименованието на продукта, валидност на информацията на опаковката, упътване за употреба, срок на годност и други. И макар всеки фармацевтичен продукт да е различен и да има различни съображения, които определят най-добрата опаковка за него, много фирми се съобразяват с международните стандарти. Някои, дори разчитат на външни консултанти, които да гарантират, че продуктите им отговарят на установените критерий.

Основни съображения при опаковките на лекарствени продукти

По отношение на стандартите, опаковките на лекарствата трябва да съблюдават много функции, като например да предпазват съдържанието от външната среда, да предоставят ясна информация за продукта и т.н. Всички тези особености следва да се обсъдят с производителя на опаковката предварително, за да се гарантира правилното им изпълнение.

Всяка компания трябва да избере специфичен вид опаковка и подходящ материал, от който тя да бъде изработена. Това до голяма степен ще определи самия процес по създаването ѝ. Също така, е важно да се обсъдят и зададат конкретни параметри на опаковката. Само така може да се осигури добър краен продукт.

Някои от важните въпроси, които не бива да се пропускат, са дали клиентите желаят по-функционална опаковка, или такава, която се фокусира повече върху външния вид; с какъв вид залепване ще бъде опаковката; дали да се използва рециклиран материал; колко да струва и други.

Изисквания за опаковки на фармацевтични продукти

Тук ще разгледаме някои специфични критерий и насоки, които фармацевтичните компании е важно да следват, когато разработват решения за опаковане на своите продукти.

Изисквания за стерилност и защита

След като се обсъдят материалите за опаковка и други предпочитания, следва да се уточнят изискванията за стерилност и запазване на чистотата на продукта. Трябва да се създадат бариери пред самото лекарство, които възпрепятстват външната среда да оказва влияние на него. Избраният материал трябва да устоява на различни методи на стерилизация на финалния продукт, както и да предпазва лекарството от досег с ултравиолетова светлина, кислород, влага, миризми, изпарения, големи температурни изменения и други.

Изисквания за дизайн според човешкия фактор

Човешкият фактор е сред водещите изисквания за дизайн на опаковки за медицински продукти. Защитната функция на опаковката е важна, но тя трябва да е и подходяща за продан. Дизайнът трябва да е съобразен с това какво търсят хората и дали биха харесали продукта. В допълнение, човешкият фактор взема под внимание фактори като това дали опаковките са достатъчно защитени, за да предпазват децата и същевременно леснодостъпни за възрастни, когато е необходимо. Трябва да бъдат обмислени ситуации, в които продуктът се ползва сред хора. Така ще се определят не само изискванията към опаковката, но и вида дизайн, който е най-подходящ.

Изисквания за транспортиране и складиране

Последни, но не и по значение, са изискванията на разпространителската мрежа. За медицинските продукти трябва да се съобразяват неща, като начин на транспорт и складиране. Дали продуктът е чувствителен на светлина и топлина, дали трябва опаковката да бъде проследима, дали би издържала на транспорт? Тези въпроси са важни за определяне на изискванията при транспорт и складиране.

Тестване на опаковките на медицински продукти

След като се вземат предвид всички изисквания и дизайнът се изпълни, опаковката на медицинския продукт трябва да премине през тестване. Само така ще се гарантира, че вградените защити и дизайн са ефективно изпълнени. Ето няколко примерни изисквания, които тестовете трябва да покриват:

  • Опаковката да защитава съдържанието по време на транспорт и складиране.
  • Силата на опаковката в затворено състояние да е на добро ниво.
  • Целостта на опаковката да гарантира стерилност на съдържанието.
  • Опаковката да предпазва стерилността на съдържанието за целия срок на годност на продукта .

От момента на създаване и складиране, до момента, в който продуктът е в ръцете на крайния потребител, опаковката трябва да отговаря на заложените стандарти. Понякога е полезно да се извършат тестове от трети страни, за да се гарантира добър краен резултат.

Нови тенденции в опаковките за лекарства

Макар да има много изисквания за опаковките на медицински продукти, съществуват и много успоредно развиващи се тенденции. Технологиите за проследяване на опаковките стават все по-популярни, тъй като дават възможност да се следи за състоянието на продукта вътре в тях по време на транспорт и складиране. В много опаковки вече се влагат стикери за проследяване, предаватели и други. Съществуват и смарт-опаковки, които могат значително да подобрят безопасността, използваемостта и достъпността на информацията за продуктите.

Независимо от всичко, изискванията за медицинските опаковки винаги гарантират високо качество на опаковките. Компаниите, които произвеждат такива опаковки, трябва да съблюдават не просто установените параметри на продукта, но и новостите в индустрията.

magnifiercrossmenuchevron-right