Александър Симеонов

Търговски Отдел

Обслужване на богато портфолио от български и международни клиенти относно производство и позициониране на POS материали и рекламни изделия.

Български език, Английски език