Маргарита Точева

Запознайте с Маргарита Точева. Заедно с Валентина Тодорова, тя отговаря за организацията и дисциплината в нашия счетоводен отдел.