При нас можете да поръчате и само отпечатване на вашия продукт!
Качествен директен печат на различен вид медии без ограничение за формат и бройка!

„Технологична модернизация в предприятието” - Договор №: BG-RRP-3.004-0154-C01„Технологична модернизация в предприятието”

ДИМЕКО МЖ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Договор №: BG-RRP-3.004-0154-C01
Наименование на проекта: „Технологична модернизация в предприятието”
Начална дата на изпълнение на проекта: 10.04.2023 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 10.04.2024 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: гр. София
Общата стойност на проекта (в лева): 875 000,00 лв., от които 350 000.00 лв. БФП
Размер на европейското съфинансиране (в лева): 350 000.00 лв.
Размер на съфинансирането от крайния получател (в лева): 525 000.00 лв.
Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 100%
Кратко описание на проекта: За преодоляването на ограниченията пред развитието на дружеството, ще бъде изпълнена една основна дейност:
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.
Успешната и реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността на МСП. Инвестициите по процедурата са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.
Цел/и на проекта/информацията: Целта на настоящия проект е да се повиши ефективността на производствените процеси в ДИМЕКО МЖ ООД, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.
Очаквани резултати по проекта: Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез оптимизиране на производствения процес и по-успешното му присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена и реализирана продукция в следствие на цифровизацията на производствения процес и повишаване на капацитета за производство.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО” С ДОГОВОР: BG-RRP-3.004-0154-C01.

magnifiercrossmenuchevron-right